תרומות

תרומת לוחמים

מפקד ראוי, לוחם מסור למדינתו, איש עם מידות ראויות, איש עם חיוך שילווה את זיכרונו לנצח.

תרומת מנהיגים

התכונות שבלטו אצל נתן יצר סקרנות, פעלתנות ויכולת מנהיגות בולטת

תרומת אהבה

הערכים שאפיינו את נתן: גבורה, נתינה, דבקות במטרה, הישגיות, ציונות, אהבת האדם והארץ.

תרומה ישירה
תרומה באמצעות הטלפון / המחאה/ העברה כתובת למשלוח:
נחל זוהר 13/5 מודיעין

לתרומה באמצעות הטלפון:
050-627-2109

לתרומה באמצעות הפקדה

בבנק: הדואר
בנק: 9
סניף: 001
חשבון: 28383464